Nominera startup- och tillväxtbolag tillSerendipity Challenge 2018

Anmälan till Serendipity Challenge 2018 öppnar under våren 2018 men redan nu går det bra att nominera bolag som du tycker ska söka till tävlingen.

De bolag som nomineras kommer att få ett mail där de bjuds in att anmäla sig till tävlingen när den öppnar för ansökningar. Nominering av bolag är alltså inte detsamma som anmälan.

Fyll i: bolagsnamn, webbsideadress, land

Anmälan till Serendipity Challenge 2018 kommer att öppna under våren 2018.
Nedan kan du se vilka uppgifter anmälan ska innehålla.

När du har tryckt på anmäl – vänligen scrolla upp på sidan för att bekräfta anmälan *

When you click submit – please scroll up to confirm your application *

Regler 2018

Genom att delta samtycker du till villkoren för deltagande i Serendipity Challenge och bekräftar att informationen som du delger är sanningsenlig. Du ska även garantera att alla fotografier, texter och annat inlämnat material är producerat samt ägs av bolaget/dig. Alla bidrag måste ha inkommit senast tisdag 9* maj 2018. *Bolag som nominerats kan söka till och med lördag 13 maj.

Anmälan för bolag som blivit nominerade är öppen.

Din anmälan kommer att behandlas av tävlingsledningen och vid behov kan externa experter konsulteras för att inhämta kompletterande yttranden. Allt material som skickas in av bolaget i samband med anmälan kommer att behandlas som offentliga uppgifter. Om det finns särskilda skäl till varför vissa uppgifter måste vara sekretessbelagda vid den initiala urvalsprocessen ansvarar du för att meddela detta i samband med anmälan i fältet övrig information.

Kvalpresentationen kommer att genomföras enbart inför juryn och finalen kommer att följas av publik på plats. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att om det anses lämpligt använda delar av presentationsmaterialet i informations- och marknadsföringssyfte på obestämd tid.

  • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att utan förbehållning avsluta ändra eller avsluta tävlingen.
  • Juryns beslut i alla tävlingens olika moment är slutgiltigt och kan ej överklagas.
  • Tävlingsledningen kan ej hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats tävlande bolag som konsekvens av deltagandet i tävlingen.

Nyttjanderätt

Genom att delta i Serendipity Challenge 2018 samtycker du till att tävlingsledningen får:

  • Om det anses lämpligt publicera och visa bidraget i informations- och marknadsföringsyfte innan, under och efter tävlingen.
  • Använda bilder, texter och material som du skickar och som genereras under tävlingens gång i informations- och marknadsföringsyfte på obestämd tid utan ersättning.